Általános szerződési feltételek:

Általános szerződési feltételek:

Mely a mellékelt tanuló tájékoztatóval együtt a szerződő felek (Szuper Jogsi Autósiskola Kft. és Jelentkező) jogait és kötelességeit tartalmazza.

A szerződő felek azonosító adatai:

1/. Szuper Jogsi Autósiskola Kft. (továbbiakban Képzőszerv)     Iskolavezető neve, igazolványának száma: Anda János, 11633

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 4. fsz.4.                                    Telefonszáma: +36 70 509 9431

Nyilvántartási száma: 00492-2012                                                             E-mail címe: szuperjogsi@gmail.com

Engedély száma: KE/ST/82/B/2922/1/2012                                        Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002151

2/. Jelentkező – továbbiakban tanuló:

Vezeték neve:
Kereszt neve (Összes):
Anyja leánykori neve (Összes):
Születési hely:
Születési idő:
Lakcím:
Irányítószám:
Helyiség/Város:
Házszám/emelet/ajtó
Telefonszám:
e-mail cím:
Személy igazolvány száma/érvényessége:
Állampolgársága:
Jogosítvány egyéb kategóriából:
Jelenleg áll-e, vagy volt régebbi rendőrségi eltiltása?:
Diákigazolvány száma, ha van: (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor).:

Legmagasabb iskolai végzettség:

Általános iskolai végzettség

Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)

Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)

Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum)

Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)

Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Kijelentem, hogy más iskolánál 2 éven belüli megkezdett, félbehagyott tanfolyamom nincs.

Az adatközlők e szerződés aláírásával hozzájárulnak a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.  Az adatokat elsődlegesen az „Autósiskola”, illetve az autósiskolával szerződésben levő oktató(k), valamint a felettes szervek jogosultak megismerni, KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer); azonban azokat nem teszik közzé és más személyek részére nem adjuk/adják át. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (GDPR) teljes szövegét tartalmazó dokumentumot az autósiskolában a rendelkezésemre bocsátották. Annak tartalmával egyetértek és azt elfogadom.

A tandíjfizetés módja: A Képzőszerv székhelyén készpénzzel vagy átutalással; az Oktatónál készpénzzel, befizetési bizonylat ellenében.

Minden egyéb mód szerződésszegésnek minősül, melynek büntetőjogi következményei a résztvevőket terheli!

Amennyiben a személyes adatokban változás történik, azt a tanuló köteles az iskolának 8 napon belül bejelenteni!

Elméleti tantárgyak – közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

 • Tanfolyam megnevezése                                              „B” kategóriás képzés
 • Tanfolyam akkreditációs száma                               EL/T/2012/0004
 • Kezdési idő                                                                          90 nap (a megrendelés napjától kezdődően)
 • Relatív tanulási idő                                                         75 óra/180 nap (a regisztrálástól kezdődően)
 • Minimum óra                                                                     5 óra
 • Pótóra egységár                                                                 10 óra
 • Pótóra tanulási idő                                                          30 nap

Az e-learning tanfolyam 30.000.-Ft.-. Iskolánk 10% kedvezményt nyújt diákigazolvánnyal, illetve kupon kártyával rendelkezőknek az e-learning és az elméleti oktatás díjából, ami így most csak 27.000.- Ft.

Elméleti pótóra (75 óra letelte után) 10 óra/30 nap 10.000.- Ft

A jelentkezés helyszíne: 1073. Budapest, Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

Tájékoztató a járművezető képzésről:

A Szuper Jogsi Autósiskola Kft., mint járművezetőképző-szerv által szervezett tanfolyamain a jogszabályban előírt (24/2005. IV.21.)

„B” kategóriás személygépkocsi vezetői engedély szerezhető.

A tanfolyamra történő beiratkozás feltételei

A tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb félévvel fiatalabb;
 • nyilatkozik, hogy háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolást a vizsgára jelentkezés időpontjáig megszerzi;
 • nyilatkozik, hogy legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik;
 • a Jelentkezési és Vizsgalap nyilatkozata szerint közbiztonsági alkalmassága megfelelő;
 • nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány (útlevél, regisztrációs kártya, lakcímkártya);
 • az autósiskolával történő szerződés megkötése;
 • e-learning oktatás esetén 30.000.- Ft befizetése;
 • másik iskolából átjelentkezett tanulónak Képzési Igazolás és 10.000.-Ft regisztrációs díj befizetése.

A tanfolyamra jelentkezett és az autósiskolával szerződést kötött tanuló részére a már befizetett tanfolyami, vagy e-learning oktatási díjat nem áll módunkban visszafizetni. Tantermi oktatás esetén a tanulónak lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy későbbi oktatáson részt vehessen.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyamra történő felvétel feltételeit teljesítette;
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, (Közlekedési ismeretek 18 óra + Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra + Járművezetés elmélet 6 óra); vagy az alól felmentést kapott a 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. (A számítógépes vagy írásbeli vizsga helyett külön engedély alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti; vagy a vizsga időpontjában egészségügyi állapota miatt írásra képtelen állapotban van.);
 • a háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik;
 • a KRESZ vizsgadíjat befizette (4.600.-Ft);
 • a legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentumot a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak személyesen bemutatta. (Az első vizsga az általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentum bemutatása nélkül is letehető, de újabb vizsga időpont a dokumentum bemutatásáig nem foglalható.)

Az első elméleti vizsgára történő időpontot csak az autósiskola foglalhatja a tanuló számára.

Az első vizsga után a hallgató személyesen regisztrálhat másik vizsgára a vizsgaközpontban. Cím: 1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Gyakorlati vizsga időpontot csak az iskola foglalhat a hallgató számára, a tanuló nem tudja lefoglalni a gyakorlati (forgalmi) vizsga időpontját.

A KRESZ vizsga helye, feltétele: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe:        1119 Budapest, Petzvál József utca 39.                 T: +36 1 371 3030

1195 Budapest, Vas Gereben utca 2-4.                  T: +36 1 348 2060

1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.                    T: +36 1 460 2219

Az elméleti vizsgán az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya.

A legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentum.

Korábban megszerzett, egyéb kategóriára szóló vezetői engedély.

A KRESZ vizsgán pontos megjelenés szükséges, mert késés esetén a vizsga nem tartható meg! Késés esetén a tanuló a nem jelent meg státuszba kerül, és elveszíti a vizsgadíjat. Másik vizsgán a vizsgadíj újbóli megfizetésével vehet részt.

Iskolánk a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségén a tanulók vizsgáival és egyéb ügyintézésével kapcsolatos teendőket minden héten hétfői napon reggel intézi. A többi napokon az egyéb teendők miatt nem áll módunkban az egyéni kérések miatt ismételten bemenni.

A vizsga lemondása a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 munkanappal lehetséges. A lemondást a vizsgabizottságnak is jóvá kell hagynia.

Sikertelen KRESZ vizsga esetén a tanuló térítésmentesen részt vehet azokon az órákon, amelyeket meg szeretne hallgatni.

Az elméleti oktatás helyszíne: 1073. Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

Gyakorlati vezetés díja: 6.000.-Ft/óra, minden további óra 6.000.-Ft/óra (pótóra + vizsgaóra).

Iskolánknál lehetőség van a gyakorlati oktatást és vizsgát automataváltós autóval letenni. (7.500.-Ft/óra)

Azonban ebben az esetben a tanuló egy korlátozott jogosítványt kap, mellyel csak automataváltós autót vezethet.

Ha a korlátozott jogosítványát a későbbiekben hagyományos, manuális váltóval szerelt autóra érvényes jogosítványra kívánja cserélni, tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül csak forgalmi vizsga letételével megteheti.

Az iskola a feltüntetett vezetés díját azoknak a tanulóknak biztosítja, akik az elméleti tanfolyam kezdése után 3 hónapon belül elkezdik a vezetés gyakorlását. A három hónap elteltével a tanuló az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést elkezdeni.

Ha a tanuló szünetelteti, vagy ideiglenesen abbahagyja a tanfolyamot, számolnia kell azzal, hogy 3 hónap szüneteltetés után a tanuló az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést tovább folytatni.

45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú mellékletének módosításának értelmében a kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a minimális kötelező óraszám 29 vezetési óra + a vizsgaóra = 30 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése feltétele a vizsgán való részvételnek.

A gyakorlati oktatás első 10 órájának díját az autós iskola irodájában, a további részleteket az oktatónál kell előre, a 10 óraegység lejárta előtt fizetni. Az oktatónál befizetett összegről kiállított számlát az irodában lehet átvenni, az iroda nyitvatartási idejében. Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni a normál oktatási időben (hétköznapokon, 08.00 és 18.00 között), az oktatóval előzetesen egyeztetve kérhet különleges időpontokat. A hét közben 08.00 óra előtti, vagy 18.00 óra utáni, továbbá a hétvégén és ünnepnapokon tartott oktatási órák díjára, az alapdíjon felül 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel.  A normál oktatási rend szerinti (2 alk./hét) alkalmakon felül megtartott órák díjára, szintén 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel (6.700.- Ft/óra). 

Gyakorlati, azaz forgalmi vizsgára az bocsátható, aki 17. életévét betöltötte, az összes elméleti vizsgatárgyból (kivéve az egészségügyi vizsga) sikeres vizsgát tett, a minimális kötelező gyakorlati órákat levezette (9 óra alapvezetés + 14 óra forgalom +2 óra kötelező éjszakai vezetés + 4 óra országúti vezetés). Összes óra min. 29 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése.

Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni, újabb forgalmi vizsga csak ennek eredményétől függően lehetséges.

A vezetői engedély megszerzéséhez szükséges forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni. Ezen határidőn túl valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti.

A gépkocsivezetés gyakorlata:

A gyakorlati vezetés megkezdésének feltétele a sikeres KRESZ-vizsga letétele.

A gyakorlati oktatás két fő részből áll: az alapoktatás a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak és a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul. Az alapoktatásra fordítandó minimális óraszám 9 óra.

A főoktatásba a forgalmi vezetés feladatai tartoznak, ahol az óraszámok a következők: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra. A forgalmi vizsgára bocsájtás feltétele a kötelező 29 gyakorlati oktatási óra levezetése és annak a vezetési kartonon történő igazolása, valamint a kötelező 580 km levezetése. A gyakorlati vezetési óra időtartama 50 perc. Ha a tanuló kétszer egy órát vezet, az órák közé 10 perces szünetet kell beiktatni, de összevont órák esetén (2 óra = 100 perc) a szünet elhagyható.

Fentiekben előírt óraszámok a tanuló számára kötelező minimális időtartamot jelentik. Természetesen, ha a tanuló úgy érzi, hogy a 29 óra levezetésével még nem képes sikeres vizsgát tenni, vagy nincs meg a kötelező 580 km, lehetősége van pótórák vételére. A gyakorlati vezetés óraszámai a sikeres vizsgák letételéig az egyes tanulók vonatkozásában nagyon eltérőek. Nagymértékben függ a személyes képességektől, életkortól, stb.

Lehetséges, hogy az eredményes felkészítés érdekében a sikeres vizsgákhoz pótórák levezetése szükséges, melynek mennyiségéről és szükségességéről az oktató tesz javaslatot, értékelve a Tanuló teljesítményét.  A Tanulónak jogában áll a minimum óraszámok és a levezetett 580 km megtétele után kérni vizsgára bocsátását, de ezt a vezetési karton megjegyzés rovatában írásban rögzíteni kell. Ebben az esetben a vizsga eredménytelenségéért reklamációt nem fogadunk el.

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a Tanuló-Oktató közös megállapodása alapján rugalmasan történik. A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését a vezetési kartonon lévő rovatoknak megfelelően aláírásával igazolja. Késés esetén 15 percet köteles várni úgy a tanuló, mint az oktató.

A tanuló a vezetési órára vezetésre képes állapotban köteles megjelenni (rendezett öltözet, megfelelő higiéniai, egészségi és mentális állapot).

Az oktatóval egyeztetett „lefoglalt” oktatási idő tanuló általi lemondása minimum 24 órával az oktatási időpont előtt történhet, az oktató értesítésével. Az értesítés elfogadott formája: SMS vagy telefonhívás. Ennek hiányában a gyakorlati foglalkozáson meg nem jelent Tanuló az ezen időszakra eső óradíjat köteles megtéríteni. A vezetési kartonon a „nem jelent meg” szöveg alkalmazandó. A „nem jelent meg” bejegyzés nem számítható bele a kötelezően előírt minimális óraszámokba.

A gyakorlati oktatásnál lehetőséget biztosítunk, hogy a másik tanuló mögött ülve, mint „megfigyelő tanuló” részt vehessen az oktatáson díjfizetés nélkül.

Az oktató megbetegedése, vagy az oktatóautó meghibásodása miatt elmaradt tanórákért a tanulónak kártérítés nem jár, de az oktató köteles a tanulót időben értesíteni.

Tanuló a gyakorlati oktatáson saját felelősségére vesz részt. Az oktatás, illetve vizsga során keletkezett baleset esetén a tanulót ért sérülésért az iskola és az oktató nem vállal felelősséget.

Az oktató autóban keletkezett kárért, illetve sérülésért a tanulót semmilyen felelősség nem terheli.

Iskolánk a gyakorlati oktatást csak az oktató saját gépkocsijával vállalja.

Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsgadíj 4.600.-Ft, forgalmi vizsgadíj 11.000.-Ft. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén lehetséges. Ezen díjak nem az iskola bevételei, központi-hatósági vizsgadíjak. Az újbóli vizsgadíj befizetése mellett a tanuló vállalja, hogy a pótvizsgára felkészüléshez 5 pótórát vásárol, amiből 4 óra vezetés, 1 óra a forgalmi vizsga autó használata. 

Forgalmi vizsga: A forgalmi vizsgán a pontos megjelenés szükséges, mert 5 perc késés esetén a vizsgabiztos a vizsgát beszünteti.

Újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése, és új időpont foglalása után lehetséges.

A vizsgákon érvényes személyi igazolvány vagy útlevél + lakcímkártya szükséges!

Ha az orvosi alkalmassági vizsgálaton korlátozást jegyeztek be (szemüveg, kontaktlencse), ezeket a vizsgabiztos ellenőrzi, és ha ezeknek a feltételeknek a vizsgázó nem felel meg, nem vehet részt a vizsgán!

Ha van egyéb kategóriára szóló vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni! Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Választható személygépkocsi típusok:

Suzuki Vitara (benzin)                               Ford Focus C-Max (diesel)                       Hyndai I30 (diesel, benzin)

Volkswagen Passat kombi (diesel)      Opel Astra (benzin)                                     Peugeot 307 (diesel)

Mercedes-Benz (automata)                     Opel Corsa (benzin)                                    Dacia SD Sandero (diesel)

Toyota Auris (diesel)                                  Fiat Punto (benzin)                                     Chevrolet Klas Aveo (benzin)

Suzuki Ignis (benzin)                                  Suzuki Swift (benzin)                                 Suzuki SX4 (benzin)

Mitsubishi colt (Benzin)                            Ford Fiesta (diesel)                                     Toyota yaris hibrid Automata

Toyota corolla (diesel)                               Citroen xsara picasso                                  Suzuki SX 4 (benzin)

Hyndai I20 (benzin)                                    Renailt Clio (benzin)                                   Ford Focus (benzin)

Tanpálya:

Bp. III. ker. – Bécsi út 310.                                            Bp. XV. ker. – Írottkő park 1.

Bp. XIX. ker. – Hofherr Albert u. 109.                      Bp. XI. ker. – Gazdagrét (Madárhegy)

Forgalmi oktatás váltási helye:

Bp. III. ker. – Mozaik utca                                                                 Bp. III. ker. – Európa center (Praktiker)

Bp. IX. ker. – Ecseri út metró megálló (Spar parkoló)                           Bp. IX. ker. – Népligeti metró megálló (parkoló)

Bp. XI. ker. – Gazdagrét (Madárhegy)                                                            Bp. XIX. ker. – KÖKI terminál

Bp. XIX. ker. – Határ út                                                                                          Bp. XV. ker. – Írottkő park/Csáktornya park (Zugló)

A vezetői engedély megszerzéséhez elsősegélynyújtó vizsgát kell tenni, melyhez a szükséges ismereteket iskolánkban is meg lehet szerezni. Az oktatás díja 9.900.- Ft

A vizsga a Magyar Vöröskereszt vizsgahelyszínein történik, bejelentkezés online vagy személyesen vagy telefonon a Vöröskereszt központjában (1051. Budapest, Arany János u. 31.).  A vizsga díja 8.200.- Ft.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt igazolja.

Ezek alapján megszűnik a vizsga alóli mentesség, illetve előfordulhat, hogy a Vöröskereszt vizsga nélkül ad ki igazolást azok részére, akik eddig felmentettek voltak (pl. orvosi diplomával rendelkezők, egyes szakápolók részére).

A tanuló büntetőjogi felelőssége tudatában tudomásul veszi, hogy a vizsga eredményének befolyásolása bármilyen eszközzel, vagy ráhatással bűncselekménynek minősül, amit iskolánk jelenteni fog az illetékes hatóságnak.

Másik iskolából történő átiratkozás regisztrációs díja 10.000.- Ft. Ha a tanuló a képzést nem kívánja a mi iskolánknál befejezni, és iskolánkból kijelentkezik, ebben az esetben 10.000.- Ft regisztrációs díj költséget kell megfizetni.

Szerződésbontásra úgy a Tanulónak, mint az ’Iskolának” indoklás nélkül lehetősége van. Szerződésbontás esetén a Tanuló köteles az iskolavezetőt értesíteni. Az értesítést követő 5 munkanapon belül a Képzőszerv kiadja az ún. Tanuló-áthelyező dokumentumot a Tanulónak, amennyiben a köztük fennálló pénzügyi tartozásokat mindkét fél rendezi.

A tanuló részéről a regisztrációs díj befizetése, esetleges óradíjak kiegyenlítése; Képzőszerv részéről a le nem vezetett óradíjak visszatérítése.

A jogosítvány átvétele:

 • A kerületi Önkormányzati Hivatalok irodáiban, a sikeres forgalmi vizsga után (legkorábban 4 munkanappal), ahogy az összes kötelező vizsgát letette. (KRESZ + Forgalmi + Közúti Elsősegély vizsga.)
 • Érvényes személyi igazolvány, Közúti Elsősegély vizsga igazolás, orvosi alkalmassági vélemény birtokában.
 • Ezen igazolások felmutatásával bármely Okmányirodánál elkészítik a vezetői engedélyt.
 • Nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.
 • Nem EU-s állampolgároknak a Központi Okmányirodánál készítik el a vezetői engedélyt.

A tanulónak a jelentkezéstől számított 90 napon belül meg kell nyitnia a programot különben nem lesz lehetősége a belépésre.

A tanulónak a tanfolyam kezdéstől számított kilenc hónapon belül egy KRESZ vizsgán részt kell vennie. 

A tanfolyam kezdéstől számított egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie.

A sikeres KRESZ vizsga letételétől számítva két éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tennie, különben az addigi vizsgái elvesznek, és új tanfolyamon kell részt vennie.

A vizsgára jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a vizsgaközponthoz legalább három – négy héttel az időpont lejárta előtt a jelentkezési kérelmet le kell adni!

A képző szerv az árváltoztatás jogát fenntartja!

25 000 forintos támogatás az államtól:

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

 • a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján
 • csecsemőgondozási díjban,
 • gyermekgondozási díjban, vagy
 • gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

Az igény előterjesztésének határideje:

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

Ha az elméleti, vagy gyakorlati oktatás során a tanulónak esetleg problémája merül fel az oktatással, vagy bármi egyébbel kapcsolatban, kérem jelezze az iskolavezetőnek, vagy az ügyfélfogadó iroda munkatársának, hogy azt orvosolhassuk!

A tanulmányi szerződés a „tanuló tájékoztató” teljes szövegét tartalmazza.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A tanuló aláírásával igazolja, hogy a tájékoztató és a tanulmányi szerződés egy-egy példányát átvette.

Budapest, 2021.07.16.

                                ………………………………………………………                                 ………………………………………………………………

                                                                       Tanuló                                                                                    Szuper Jogsi Autósiskola Kft.

Fiatalkorú (18 életévet be nem töltő) személy esetében a törvényes képviselő aláírása: ………………………………………